Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Działalność Ośrodka

Oferta Ośrodka skierowana jest do osób:
– uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie
– mających w swoim otoczeniu osobę uzależnioną
– doświadczających przemocy psychicznej lub fizycznej

Oferujemy terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz terapię indywidualną dla osób współuzależnionych i DDA.
Zapraszamy również osoby uzależnione od narkotyków i hazardu oraz z innymi problemami psychologicznymi na wstępne konsultacje ze specjalistami.
Oprócz terapii Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną i szkoleniową, współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. ze Szkołą Policji w Katowicach, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katowickim Stowarzyszeniem Trzeźwościowym „Jędruś”, grupą AA „AKWADRAT”, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Szkołą Podstawową nr 20 oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach.

Wszystkie usługi świadczone przez zespół Ośrodka są bezpłatne.

Skip to content