Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Skargi i wnioski

Dyrektor Izby-Ośrodka przyjmuje strony w ramach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 14:00 do 16:00.

Skip to content