Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Informacja o pacjentach

Izba Wytrzeźwień nie udziela informacji o pacjentach.

Na podstawie art.40 ust.11 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 rok, poz. 1356 z późn. zm.) osoba przyjęta do izby wytrzeźwień ma prawo do zawiadomienia wskazanej przez siebie osoby o pobycie w izbie wytrzeźwień.

Skip to content