Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Dyrekcja

DYREKTOR

ADRIAN LASKOWSKI

40-852 Katowice ul. Macieja 10

tel. (0 32) 351-07-60

e-mail: sekretariat@oi.katowice.pl

Skip to content