bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Cele i zadania

Przedmiotem działalności Izby jest realizacja zadań wynikających ze Statutu:

1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień, przed utratą zdrowia, a nawet życia.

2. Opieka lekarska/medyczna nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.

3. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby wytrzeźwień pomocy lekarskiej/medycznej.

4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy od osób przyjętych do izby wytrzeźwień.

5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.

6. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu izby wytrzeźwień.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 01.01.2023
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 15.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 763