bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Podstawy prawne

  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1850 z późn. zm.)
  • obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (monitor Polski z 2021r., poz 125)
  • Uchwała nr XXXIV/733/21 Rady Miasta Katowice z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 02.06.2021
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 2 745