bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: nowe podstawy prawne

Podstawy prawne

  • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1850)
  • obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (monitor Polski 4 lutego 2019 r., poz 141)
  • Uchwała nr VIII/142/19 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 12.07.2019
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 06.02.2019
Dokument oglądany razy: 1 971