bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana Statutu

Cele i zadania

Przedmiotem działalności Izby - Ośrodka jest realizacja zadań wynikających ze Statutu:

1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień, przed utratą zdrowia, a nawet życia.

2. Opieka lekarska/medyczna nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.

3. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby wytrzeźwień pomocy lekarskiej/medycznej.

4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy od osób przyjętych do izby wytrzeźwień.

5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.

6. Prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej wśród osób nadużywających alkoholu.

7. Pomoc terapeutyczna osobom opuszczającym izbę wytrzeźwień oraz rodzinom tych osób, a w szczególności:

a/ diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu,

b/ motywowanie do podjęcia systematycznej terapii odwykowej,

c/ profilaktyczne oddziaływanie terapeutyczne.

8. Kontynuacja oddziaływania terapeutycznego wobec osób wymienionych w ust. 7.

9. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób niekorzystających z izby wytrzeźwień.

10. Prowadzenie spotkań i terapii zajęciowej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

11. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu izby wytrzeźwień i innych grup zawodowych zajmujących się osobami uzależnionymi od alkoholu.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 25.04.2016
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 15.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 738