bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kontrole w 2014 r.

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W MIEJSKIEJ IZBIE WYTRZEŹWIEN I OŚRODKU POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH W ROKU 2014


Data kontroli:

24.01.2014 r.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnych


Data kontroli:

07.07.2014 r.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnych


Data kontroli:

od 25.09.2014 r. do 07.10.2014 r.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej, które stanowią ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy celem zwiększenia skuteczności i efektywności działania w jednostce.

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnych


Data kontroli:

10.12.2014 r.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnych
Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 09.02.2016
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 596