bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja aktów prawnych

Ewidencje, rejestry, archiwa

ARCHIWUM

Podstawowym dokumentem klienta Izby Wytrzeźwień jest Karta Pobytu przechowywana w archiwum przez 10 lat.

Zasady tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji Izby-Ośrodka określone są w obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej opracowanej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków gminnych (Dz. U. Nr 112 poz.1319).

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych.

EWIDENCJA OSÓB DOPROWADZONYCH DO IZBY WYTRZEŹWIEŃ

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych.

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 16.10.2014
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 004