bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawki

Kontrole w 2013 r.

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W MIEJSKIEJ IZBIE WYTRZEŹWIEN I OŚRODKU POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH W ROKU 2013

Data kontroli Nazwa organu prowadzącego kontrolę Tematyka przeprowadzonej kontroli Zalecenia pokontrolne
09.05.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Pobrano próbki wody ciepłej do badań

laboratoryjnych w kierunku bakterii Legionella sp.

brak zaleceń pokontrolnych
20.05.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Kontrola stanu sanitarnego pomieszczeń obiektu,

zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne.

brak zaleceń pokontrolnych

od 25.09.2013 r. do 07.10.2013 r.

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice

Kontrola w zakresie przestrzegania standardów kontroli zarządczej, które stanowią ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacjicelów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy celem zwiększenia skuteczności i efektywności działania w jednostce.

brak zaleceń pokontrolnych

ontroli 2013.pdfOpublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 15.10.2014
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 349