bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięto nieaktualny punkt przedmiotu działalności

Cele i zadania

Przedmiotem działalności Izby - Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień przed utratą zdrowia a nawet życia.
 2. Opieka lekarska nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.
 3. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby pierwszej fachowej pomocy lekarskiej.
 4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy od osób przyjętych do Izby wytrzeźwień.
 5. Ustanawianie zastawu na przedmiotach wartościowych zatrzymanych w depozycie, celem zabezpieczenia zapłaty należności za pobyt w Izbie wytrzeźwień.
 6. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt wIzbie wytrzeźwień.
 7. Prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej wśród osób nadużywających alkoholu.
 8. Pomoc terapeutyczna, w razie potrzeby i wyrażenia woli, osobom opuszczającym Izbę wytrzeźwień oraz rodzinom tych osób, a w szczególności: a.) diagnozowanie ich pod kątem uzależnienia od alkoholu, b.)motywowanie ich do podjęcia systematycznej terapii odwykowej.
 9. Kontynuacja oddziaływania terapeutycznego wobec osób wymienionych w pkt. 8 ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich.
 10. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób nie korzystających z Izby Wytrzeźwień.
 11. Prowadzenie spotkań i terapii zajęciowej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
 12. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu Izby Wytrzeźwień i innych grup zawodowych zajmujących się osobami uzależnionymi od alkoholu.

źródło:

Załącznik do uchwały nr LXI/1445/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2006r.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 15.10.2014
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 15.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 559