bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.10.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawki

Kontrole

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U . z 2012 r., poz. 1356 z poźn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r., nr 20, poz. 192 z późn. zm.)

Uchwała nr L/1187/14 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w KatowicachOpublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 13.10.2014
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 821