Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Pozostałe informacje mogą być udostępnione na pisemne uzasadnione wnioski, ktore można przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną lub składać osobiście w sekretariacie jednostki.

Dane kontaktowe dostępne są na stronie głównej bip.

Zakres dostępu do informacji publicznej określa Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 933).


Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 05.05.2019
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 05.05.2019
Dokument oglądany razy: 2594
30.09.2023 // oi.katowice.pl/bip