Ewidencje, rejestry, archiwa

ARCHIWUM

Podstawowym dokumentem klienta Izby Wytrzeźwień jest Karta Pobytu przechowywana w archiwum przez 10 lat.

Zasady tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji Izby-Ośrodka określone są w obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej opracowanej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:


EWIDENCJA OSÓB DOPROWADZONYCH DO IZBY WYTRZEŹWIEŃ

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:


REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 29.04.2019
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 3197
30.06.2022 // oi.katowice.pl/bip