Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Informacje

Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
ul. Macieja 10
40 – 852 Katowice
czynny od poniedziałku do piątku od 8 – 18 ( w czwartki do 19.30)
tel. (32) 351 – 07 – 81
osrodek.pomocy@oi.katowice.pl
osrodekpomocy.katowice@interia.pl

Pracownicy Ośrodka:
Barbara Rajek-psycholog
Ewa Załęczna – instruktor terapii uzależnień
Magdalena Garbacz-Michaluk – psychiatra
Zbigniew Matysiak – prawnik