Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

dyżuruje w Ośrodku we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 – 19. 00.