Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Mitingi

W każdy czwartek o godzinie 18.00 w Ośrodku odbywają się mitingi Anonimowych Alkoholików (grupa AKWADRAT).

Strona Internetowa Grupy AKWADRAT